Báo cáo tài chính Quý II/2017

Báo cáo tài chính Quý II/2017
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SX VÀ THƯƠNG MẠI HCD
Trân trọng gửi Quý cổ đông, nhà đầu tư '' Báo cáo tài chính Quý II/2017 '' như sau:

1. Báo cáo hợp nhất  Qúy II/2017 dowload :tài liệu 1 
2. Báo cáo riêng Quý II/2017  dowload : tài liệu 2
Chia sẻ bài viết: 

Tags: