Thông báo HCD

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (1/14/2022)

 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán do Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD phát hành. 

Chi tiết thông báo vui lòng xem tại đây Xem chi tiết
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức và phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức và phát hành cổ phiếu trả cổ tức. (1/6/2022)

HCD –INVESTPRO: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức và phát hành Cổ phiếu trả cổ tức.

Xem chi tiết
Nghị Quyết HĐQT thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Nghị Quyết HĐQT thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức (12/22/2021)

HCD –INVESTPRO: Nghị quyết HĐQT thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và 2019 Xem chi tiết
Hoàn thành việc chi trả cổ tức 5% bằng tiền mặt.

Hoàn thành việc chi trả cổ tức 5% bằng tiền mặt. (8/16/2021)

HCD - INVESTPRO : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD ( MÃ CK: HCD) xin công bố thông tin chi trả cổ tức 5% bằng tiền tới Quý cổ đông và nhà Đầu tư như sau: Xem chi tiết
HCD : TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

HCD : TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (4/24/2021)

  ĐHĐCĐ thường niên HCD 2021: Ngày 24 /4/ 2021 HCD –INVESTPRO đã tổ chức thành công tốt đẹp.
Xem chi tiết
Chia sẻ bài viết: 

Tin tức mới nhất