Bản tin nhà đầu tư

Công bố lợi nhuận QI/2022 sau thuế tăng hơn 10% so với cùng kỳ

Công bố lợi nhuận QI/2022 sau thuế tăng hơn 10% so với cùng kỳ (4/19/2022)

 Công ty CP Đầu tư Sản Xuất và Thương Mại HCD giải trình về việc: Lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2022 tăng 1117,31% so với cùng kỳ năm trước. 
   Nguyên nhân được xác định là do giá hạt nhựa vẫn đang trên đà tăng mạnh. Ngoài ra, công ty còn nhận được một phần lợi nhuận từ việc chuyển nhượng cổ phần của công ty liên kết.
Xem chi tiết
CBTT Lợi nhuận sau thuế năm 2021 tăng 3.206,34% so với cùng kỳ năm trước.

CBTT Lợi nhuận sau thuế năm 2021 tăng 3.206,34% so với cùng kỳ năm trước. (3/25/2022)

Công bố TT của Công ty CP Đầu tư Sản Xuất và Thương Mại HCD về việc Lợi nhuận sau thuế năm 2021 tăng 3.206,34% so với cùng kỳ năm trước.  Xem chi tiết
CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. (2/10/2022)

 Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (Mã CK: HCD) thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. 

Chi tiết tài liệu Quý cổ đông, Nhà đầu tư vui lòng xem tại đây Xem chi tiết
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành và kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2018, 2019

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành và kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2018, 2019 (2/9/2022)

 Công bố Quyết định số 03/2022/QĐ-HĐQT ngày 08/02/2022 của chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD về việc: Thông qua kết quả phát hành và kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2018, 2019. Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, 2019.
Xem chi tiết
Công bố thông tin Quyết định của Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD về việc thoái vốn tại công ty liên kết

Công bố thông tin Quyết định của Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD về việc thoái vốn tại công ty liên kết (2/8/2022)

Công bố quyết định số 02/2022/QĐ-HĐQT ngày 08/02/2022 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD về việc: Thoái vốn tại công ty liên kết - Công ty cổ phần Nhựa Trường An. Xem chi tiết
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (1/18/2022)

  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán do Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD phát hành.  Xem chi tiết
Lợi nhuận sau thuế Quý IV/2021 tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận năm 2021 vượt mức kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế Quý IV/2021 tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận năm 2021 vượt mức kế hoạch. (1/11/2022)

 Lợi nhuận sau thuế Quý IV năm 2021 tăng 1585,04% so với cùng kỳ năm trước. 
Tổng doanh thu năm 2021 vượt mức kế hoạch 4,64%. Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 34,50%.


Xem chi tiết
Chia sẻ bài viết: 

Tin tức mới nhất