Bản tin nhà đầu tư

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (11/2/2018)

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

  
Kết quả giao dịch từ ngày 02/ 10 /2018 đến ngày 02/ 11 /2018 cá nhân là người nội bộ đã đăng ký Mua vào cổ phiếu mã HCD cụ thể như sau:
Xem chi tiết
Chia sẻ bài viết: 

Tin tức mới nhất