Báo cáo tài chính Quý III/2017


KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD QUÝ III NĂM 2017 CÔNG TY HCD

 

Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại HCD xin công bố tóm tắt kết quả kinh doanh quý III/2017  như sau:

·        Số liệu quý III/2017 (theo báo cáo hợp nhất )

-         Lợi nhuận sau thuế HCD đạt 9,0 tỷ - tăng 57,8 % so với cùng kỳ năm 2016 ( 5,7 tỷ đồng).

-         Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất của Công ty HCD là 221,4 tỷ đồng, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm 2016 ( 161,2 tỷ đồng).

·                     Bảng chỉ tiêu phân tích

Chỉ Tiêu

Qúy III/2017

Quý III/2016

Giá trị

% kỳ so với cùng kỳ

Giá trị

Doanh thu

221,380,894,170

37,3 %

161,200,996,963

Lợi nhuận sau thuế

9,019,338,071

57,8%

5,705,054,284

 

- Trong tháng Quý III/2017 Công ty HCD đã tiến hành đưa máy móc dây chuyền về lắp đặt và vận hành để đi vào hoạt động. Ngày 20 tháng 8 Công ty đã tổ chức Lễ Khánh thành nhà máy thành công tốt đẹp


Hình minh họa

- Kể từ khi  nhà máy đi vào hoạt đông : sản phẩm của Công ty đã được thị trường trong và ngoài nước đón nhận hết sức tự nhiên. Ngoài dịch vụ thương mại chuyền thống thì sản phẩm của nhà máy đưa ra thị trường đã đươc thị trường trong và ngoài nước chấp nhận, thị trường đánh giá cao về chất lượng sản phẩm của Công ty cung cấp

HCD News

 

Chia sẻ bài viết: 

Tags: