KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD QUÝ IV NĂM 2017


KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD QUÝ IV NĂM 2017

Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại HCD xin công bố tóm tắt kết quả kinh doanh quý IV/2017  như sau:

·        Số liệu quý IV/2017

-         Lợi nhuận sau thuế Quý 4 của HCD đạt 4,7 tỷ - tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2016 ( 2,09 tỷ đồng).

-         Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Quý 4 của HCD là 141,6 tỷ đồng, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái ( 159,6 tỷ đồng).

·                     Bảng chỉ tiêu phân tích

CHỈ TIÊU Qúy 4/2017 Qúy 4/2016 Năm 2017 Năm 2016
Doanh thu              141,592,869,832    159,573,149,620              543,165,292,063              499,260,860,844
Lợi nhuận trước thuế                 5,911,070,772        4,571,711,350                27,915,461,207                18,486,009,681
Lợi nhuận sau thuế                 4,718,405,902        3,499,686,382                23,259,901,304                14,676,741,745

 - Lợi nhuận Quý IV tăng cao so với cùng kỳ năm 2016 do thị trường nguyên liệu hạt nhựa Quý IV tăng mạnh và có đóng góp 5,4 tỷ lợi tức nhận được từ Công ty Trường An ( Đức An )

- Trong năm 2017 Công ty HCD đã tiến hành đưa máy móc dây chuyền về lắp đặt và vận hành để đưa nhà máy đi vào hoạt động.


Hình minh họa

- Kể từ khi  nhà máy đi vào hoạt đông : sản phẩm của Công ty đã được thị trường trong và ngoài nước đón nhận hết sức tự nhiên. Ngoài dịch vụ thương mại chuyền thống thì sản phẩm của nhà máy đưa ra thị trường đã đươc thị trường trong và ngoài nước chấp nhận, thị trường đánh giá cao về chất lượng sản phẩm của Công ty cung cấp

HCD News

Chia sẻ bài viết: 

Tags: