BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ


BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

 
Kết quả giao dịch từ ngày 26/01/2018 đến ngày 09/02/2018 cá nhân là người nội bộ đã đăng ký Bán ra cổ phiếu mã HCD cụ thể như sau:

1. Ông Dương Hữu Tuyến - Thành viên HĐQT

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:541.670 cổ phiếu, tỷ lệ 4,01%

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 541.670 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (bán): 541.670 cổ phiếu

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:0 cổ phiếu

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh liên tục trên sàn

-Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 26.01.2018 đến ngày 09.02.2018


Cá nhân ông Tuyến đăng ký thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 26/01/2018 đến ngày 26/02/2018.

 HCD - News

Chia sẻ bài viết: 

Tags: