BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN

Thông tin giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Hiền - Vợ của Chủ tịch HĐQT như sau:


Kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2018  đến ngày 06/3/2018 cá nhân là Vợ của Chủ tịch HĐQT đã Bán ra cổ phiếu mã HCD cụ thể như sau:
Bà Nguyễn Thị Hiền - Vợ Chủ tịch HĐQT

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (bán): 200.000 cổ phiếu

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.

- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 05.03.2018 đến ngày 06.03.2018


HCD - News
Chia sẻ bài viết: 

Tags: