KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD QUÝ I / Năm 2018


KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD QUÝ I / Năm 2018

  Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại HCD xin công bố tóm tắt kết quả kinh doanh Quý I/2018  như sau:

·        Số liệu quý I /2018  (theo báo tài chính Quy I đã công bố ngày 20/4/2018  )

-         Lợi nhuận sau thuế HCD đạt 6,2 tỷ - tăng 18,41 % so với cùng kỳ năm 2017 ( 5,2 tỷ đồng).

-         Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty HCD là 148 tỷ đồng, tăng 43,97% so với cùng kỳ năm ngoái ( 103 tỷ đồng).

·                     Bảng chỉ tiêu phân tích

Chỉ Tiêu

Qúy I/2018

Quý I/2017

Giá trị

% kỳ so với cùng kỳ

Giá trị

Doanh thu

148,175,915,885

43,97 %

102,918,649,152

Lợi nhuận sau thuế

    6,195,186,418

18,41 %

5,231,919,927

 

   Trong tháng 6/2017 Công ty HCD đã tiến hành đưa máy móc dây chuyền về lắp đặt và vận hành để đi vào hoạt động. Sang Quý I/2018  khi nhà máy đi vào hoạt động đã đem lại hiệu quả trong hoạt động sxkd, đóng góp vào sự tăng trưởng lợi nhuận sau thuế là 18,41% so với cùng kỳ năm 2017.

 

   Kể từ khi nhà máy đi vào hoạt động chính thức Công ty đã tích cực áp dụng khoa học công nghệ mới, thuê chuyên gia về đào tạo trình độ quản lý cũng như nghiệp vụ cho CBCNV nhà máy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sxkd của Công ty. Điều này đã giúp nhà máy ổn định sản xuất, sản phẩm của Công ty đã được thị trường trong và ngoài nước đón nhận hết sức tự nhiên.

HCD - News

Chia sẻ bài viết: 

Tags: