Bản tin nhà đầu tư

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ QUÝ II / Năm 2018


KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ QUÝ II / Năm 2018

  Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại HCD, xin công bố tóm tắt dự kiến kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và Quý II/2018  như sau:

·       A. Số liệu quý II /2018  

-         Lợi nhuận sau thuế HCD đạt 11,03 tỷ đồng - tăng 32,8 % so với cùng kỳ năm 2017.

-         Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty HCD là 152,05 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2017.

·                     Bảng chỉ tiêu phân tích Quý II

Chỉ Tiêu

Qúy II/2018

Quý II/2017

Giá trị

% kỳ so với cùng kỳ

Giá trị

Doanh thu

 152,056,240,188  102,58%  148,229,810,125

Lợi nhuận sau thuế

 11,031,271,595  132,8%  8,305,471,591

  
B. Số liệu 6 tháng đầu năm 2018

Lợi nhuận sau thuế HCD đạt 17,2 tỷ đồng, tăng 27,3 % so với cùng kỳ năm 2017 .

-         Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty HCD là 300,232,15 6,070 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2017.

·                     Bảng chỉ tiêu phân tích 6 tháng

Chỉ Tiêu

6 Tháng /năm 2018

6 tháng / năm 2017

Giá trị

% kỳ so với cùng kỳ

Giá trị

Doanh thu

300,232,156,070

       119,5%

251,148,459,277

Lợi nhuận sau thuế

    17,226,458,013

127,3%

13,537,391,518

  
  Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018 cũng là mốc đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của nhà máy HCD, sau 1 năm nhà máy đi vào hoạt động đã mang lại doanh thu và lợi nhuận đúng theo kỳ vọng mà ban giám đốc đặt ra. Thị trường ngành nhựa cũng có sự tăng trưởng đột biến giúp giá nguyên liệu tăng cao và sản phẩm của nhà máy tăng giá, yếu tố này đóng góp vào sự tăng trưởng lợi nhuận chung và 6 tháng đầu năm.

  Trong Quý II/2018 nhà máy không ngừng nghiên cứu sản phẩm mới, tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề công nhân để đáp ứng yêu cầu khắt khe nhất của thị trường nhằm đem lại hiệu quả trong hoạt động sxkd, nâng cao năng suất lao động, đóng góp vào sự tăng trưởng lợi nhuận sau thuế Quý II của Công ty như bảng số liệu trên.

 

   Đình kỳ hàng Quý, Công ty tổ chức đào tạo trình độ quản lý, huấn luyện tay nghề cho công nhân phục vụ sản xuất để đạt mục tiêu đề ra là '' chuyên nghiệp hóa đội ngũ CBCNV''. Điều này sẽ giúp cho người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao năng suất lao động. Thực tiễn sau 1 năm nhà máy hoạt động đã được chứng minh bằng kết quả là : sản phẩm của Công ty được thị trường trong và ngoài nước đón nhận hết sức tự nhiên, nhà máy luôn hoạt động với công suất tối đa.

HCD - News

Chia sẻ bài viết: 

Bài viết khác:

Thông Báo Chi Trả Cổ Tức Đợt 1 - năm 2017

Chênh Lệch Lợi Nhuận Sau Thuế Giảm 10% So Với Cùng Kỳ

Thông Báo Thay Đổi Thời Gian Chi Trả Cổ Tức Đợt 1 - Năm 2017

CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN QUÝ I/2019 CAO HƠN 10% SO VỚI CÙNG KỲ

LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2018 TĂNG HƠN 10% SO VỚI NĂM TRƯỚC

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

LỢI NHUẬN SAU THUẾ QÚY IV TĂNG HƠN 10% SO VỚI CÙNG KỲ

NÓI VỀ TÌNH HÌNH SXKD CUỐI NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH MỞ RỘNG QUY MÔ NHÀ MÁY

Thông báo V/v đổi ngày chi trả cổ tức đợt 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Công văn về việc hoãn thời gian chi trả cổ tức đợt 1

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD QUÝ III / Năm 2018

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TĂNG HƠN 10% SO VỚI CÙNG KỲ

ĐẦU TƯ MÁY MÓC HIỆN ĐẠI - NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY GIAI ĐOẠN II

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA BÀ LÊ THỊ THU THỦY

THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NÔI BỘ

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ÔNG VŨ NHÂN TIẾN

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NÔI BỘ

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng - Trả cổ tức đợt2 năm 2017 bằng tiền

Nhựa tái chế bị thu hẹp và tiềm năng cho doanh nghiệp nhựa nguyên sinh

Nghị Quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2017 - đợt 2 bằng tiền

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và danh sách sở hữu chứng khoán

THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NÔI BỘ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD QUÝ I / Năm 2018

HCD - INVESTPRO : TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Chênh lệch lợi nhuận hơn 10% so với cùng kỳ

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN

THÔNG TIN GIAO DỊCH CP CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN NỘI BỘ

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD QUÝ IV NĂM 2017

LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ IV - NĂM 2017 TĂNG CAO HƠN 10%

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

THÔNG TIN GIAO DỊCH CP CỦA NGƯỜI NÔI BỘ

THÔNG TIN GIAO DỊCH CP CỦA NGƯỜI NÔI BỘ

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

ĐỨC AN ( TRƯỜNG AN ) KHÔNG CÒN LÀ CÔNG TY CON CỦA HCD

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Báo cáo tài chính Quý III/2017

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG NHẬP DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẤM ỐP TƯỜNG

THÔNG TIN GIAO DỊCH CP CỦA NGƯỜI NÔI BỘ

NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V CHÀO BÁN CỔ PHIẾU NĂM 2017

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD QUÝ II NĂM 2017 CÔNG TY MẸ

Lợi nhuận sau thuế Quý II/2017 tăng cao

Báo cáo tài chính Quý II/2017

Lợi nhuận sau thuế Quý I/2017 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2016

Thông tin tổng các khoản vay trên 30%

HCD-INVESTPRO: TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thông báo HĐQT HCD: kế hoạch chia cổ tức năm 2016

HCD: Thông báo chi trả cổ tức năm 2015

Thông báo chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD

Headquarter Trụ sở: Số 122B, phố Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương
Office Văn phòng điều hành: Lô F6-F7 KĐT mới Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
Factory Nhà máy: Khu công nghiệp Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Call Tel: 0222. 3903666- Fax: 0222.3903596
Email Email: info@hcdgroup.com.vn
Web Website: www.hcdgroup.com.vn - www.hcdgroup.vn - www.hcd-invest.com.vn

Warehouse Trung tâm kho vận:
Kho vận 1: TT Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Kho vận 2: Khu công nghiệp Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Đang trực tuyến: 164
Hôm nay: 1,210
Hôm qua: 1,452
Tất cả: 1,086,016