BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

 
Kết quả giao dịch từ ngày 24/ 09 /2018 đến ngày 25/ 09/2018 cá nhân là người nội bộ đã đăng ký Bán ra cổ phiếu mã HCD cụ thể như sau:

Ông Vũ Trọng Huân - Phó Tổng Giám Đốc
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch, Số lượng
: 312.000 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 1.15%

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký Bán: 312.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch Bán: 312.000 cổ phiếu

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch, Số lượng sau bán: 0 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 0%

 * Phương thức giao dịch: Khớp lệnh thỏa thuận

 *Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 24/09/2018
Cá nhân trên đăng ký thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 21/09/2018 đến ngày 19/10/2018

 HCD - News


Chia sẻ bài viết: 

Tags: