KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD QUÝ III / Năm 2018

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD QUÝ III / Năm 2018

  Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại HCD xin công bố tóm tắt kết quả kinh doanh Quý III/2018  như sau:

·        Số liệu quý III /2018  (theo báo tài chính Quy III đã công bố ngày 20/10/2018  )

-         Lợi nhuận sau thuế HCD đạt 8,46 tỷ - tăng 69,10 % so với cùng kỳ năm 2017 ( 5 tỷ đồng).

-         Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ lũy kế 9 tháng đầu năm của Công ty HCD là 404,3 tỷ đồng/ cùng kỳ năm ngoái 401,5 tỷ đồng.


·                     Bảng chỉ tiêu phân tích

Chỉ Tiêu

Qúy III/2018

Quý III/2017

Giá trị

% kỳ so với cùng kỳ

Giá trị

Doanh thu

104,115,754,714

-30,7 %

150,423,962,954

Lợi nhuận sau thuế

    8,461,717,268

69,10 %

5,004,103,884

 Lợi nhuận sau thuế quý III/2018 tăng 69,1% so với cùng kỳ năm trước do:

-          Có sự thay đổi về chính sách của chính phủ, Chính phủ Việt nam không cho nhập phế liệu, các nhà sản xuất sản phẩm tái chế không có nguyên liệu sản xuất nên nguồn cung ra thị trường giảm trong khi nhu cầu ngày một tăng dẫn đến sản lượng bán ra của Công ty tăng lên đáng kể.

-          Sản phẩm bao bì HCD thân thiện với môi trường nên được khách hàng tin tưởng và các đối tác ký hợp đồng với số lượng lớn

-          Thị trường hạt nhựa có nhiều biến động, nắm bắt được cơ hội, Quý 3/2018 Công ty nhập được số lượng lớn nguyên liệu đầu vào với giá rẻ nên giá thành của sản phẩm giảm.

Quý III/2018 là dấu mốc nhà máy đi vào hoạt động ổn định đã đem lại hiệu quả trong hoạt động sxkd, đóng góp vào sự tăng trưởng lợi nhuận chung của Công ty


HCD - News

Chia sẻ bài viết: 

Tags: