HCD: Thông báo chi trả cổ tức năm 2015

HCD: Thông báo chi trả cổ tức năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

Xin thông báo đến Quý cổ đông, nhà đầu tư lịch chi trả cổ tức năm 2015, cụ thể dowload tại đây 

Chia sẻ bài viết: 

Tags: