Hướng dẫn xử lý thuế hàng hóa XNK quá hạn 356 ngày

 

Hướng dẫn xử lý thuế hàng hóa XNK quá hạn 356 ngày

 

Hướng dẫn xử lý thuế hàng hóa XNK quá hạn 356 ngày


 

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn cục hải quan tỉnh, thành phố xử lý thuế trong các trường hợp hàng hóa XNK quá hạn 356 ngày.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

Được biết, thời gian qua, theo phan ảnh của hải quan các tỉnh, thành phố đã phát sinh trường hợp hàng hóa NK sau đó tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ 3 nhưng quá thời hạn 365 ngày kể từ ngày NK, hàng hóa XK sau đó phải phải tái NK trở lại Việt Nam nhưng quá thời hạn 365 ngày kể từ ngày XK. Để xử lý thuế đối với những trường hợp này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn:

Đối với các tờ khai phát sinh tại thời điểm Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 có hiệu lực thì không xem xét xử lý thuế.

Đối với các tờ khai phát sinh tại thời điểm thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 có hiệu lực, Bộ Tài chính đã có các công văn số 10329/BTC-TCHQ ngày 4/8/2017 và công văn 10330/ BTC-TCHQ ngày 4/8/2017.

Cụ thể, tại công văn số 10329 và công văn số 10330, Tổng cục Hải quan có nêu: Căn cứ khoản 8 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 thì hàng hoá NK nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan được xét hoàn lại thuế NK đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế XK. Điều kiện để được xét hoàn lại thuế NK đã nộp và không phải nộp thuế XK là hàng hoá được tái xuất ra nước ngoài hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan trong thời hạn tối đa 365 ngày kể từ ngày thực tế NK. Trường hợp quá hạn 365 ngày, cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể. 

Đối với các tờ khai phát sinh tại thời điểm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Theo baohaiquan.vn

 

Chia sẻ bài viết: 

Tags: