Chuyển đổi loại hình NK phải chỉnh cả thời hạn nộp thuế

 

Chuyển đổi loại hình NK phải chỉnh cả thời hạn nộp thuế

 

Chuyển đổi loại hình NK phải chỉnh cả thời hạn nộp thuế


 

(HQ Online)- Việc DN chuyển loại hình NK từ nhập nguyên liệu sản xuất XK sang nhập kinh doanh sản xuất thì phải điều chỉnh lại thời hạn nộp thuế và tính tiền chậm nộp thuế.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

Đây là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trước kiến nghị của Công ty TNHH Vikom về việc Công ty bị phạt chậm nộp thuế.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại khoản 7 Điều 16 và điểm d khoản 1 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13; điều 12, Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì trường hợp DN NK hàng hóa để sản xuất hàng XK nhưng không trực tiếp XK mà bán cho DN khác để sản xuất sản phẩm XK thì không được miễn thuế, hoàn thuế theo quy định tại Nghị định 134/1016/NĐ-CP.

Việc Công ty chuyển loại hình NK E31(nhập nguyên liệu sản xuất XK) sang loại hình A12 (nhập kinh doanh sản xuất) thì phải điều chỉnh lại thời hạn nộp thuế và tính tiền chậm nộp thuế.

Tổng cục Hải quan cho biết thêm, mức tính tiền chậm nộp là 0.03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Ngày chậm nộp thuế căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 133 Thông tư 38/2015/TT-BTC, cụ thể:  “Số ngày chậm nộp tiền thuế được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo hoặc trong quyết định xử lý của cơ quan hải quan và văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền đến ngày liền kề trước ngày người nộp thuế hoặc cơ quan, tổ chức thu tiền thuế, tổ chức bảo lãnh nộp số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước”.

Theo baohaiquan.vn

 

Chia sẻ bài viết: 

Tags: