DN ưu tiên được hưởng thời hạn nộp thuế ưu tiên với các loại thuế liên quan đến XNK

 

DN ưu tiên được hưởng thời hạn nộp thuế ưu tiên với các loại thuế liên quan đến XNK

 

DN ưu tiên được hưởng thời hạn nộp thuế ưu tiên với các loại thuế liên quan đến XNK


 

(HQ Online)- DN ưu tiên được áp dụng thời hạn nộp thuế ưu tiên theo quy định tại Điều 9 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 đối với các loại thuế liên quan đến hàng hoá XK, NK. Việc xác định thời hạn nộp thuế cho DN ưu tiên đã được hệ thống thiết kế tự động trên Hệ thống Kế toán tập trung của ngành Hải quan.
 

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nội. Ảnh: T.Trang.

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan với thắc mắc của Cục Hải quan TP.HCM về việc áp dụng thời hạn nộp các loại thuế đối với DN ưu tiên.

Cụ thể, Cục Hải quan TP.HCM thắc mắc, căn cứ các Luật Thuế GTGT và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt thì không quy định đối tượng nộp thuế là DN ưu tiên. Luật Quản lý Thuế cũng không quy định thời hạn nộp thuế của đối tượng này. Như vậy, quy định về thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp ưu tiên quy định tại Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 có áp dụng cho thuế GTGT, TTĐB không.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng thắc mắc, theo quy định tại Luật Thuế Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13, DN không phải nộp thuế ngay. Theo hướng dẫn tại công văn số 8450/TCHQ-CNTT ngày 1/9/2016 và công văn số 8621/TCHQ-TXNK ngày 8/9/2016 của Tổng cục Hải quan thì các Chi cục Hải quan phải nhập vào hệ thống chứng từ điều chỉnh ân hạn. Như vậy, đối với tờ khai thông quan luồng xanh, cơ quan Hải quan nhập chứng từ điều chỉnh ân hạn bằng cách nào. Cục Hải quan TP.HCM đề nghị nên tự động hóa trên hệ thống. 

Trả lời thắc mắc của Hải quan TP.HCM, Tổng cục Hải quan cho biết, tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 quy định: “Thời hạn nộp thuế quy định tại Điều 9 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế”. Như vậy, DN ưu tiên được áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế XK, thuế NK  đối với các loại thuế liên quan đến hàng hoá XK, NK.

Bên cạnh đó Tổng cục Hải quan cũng cho biết, việc xác định thời hạn nộp thuế cho DN ưu tiên đã được hệ thống thiết kế tự động trên Hệ thống Kế toán tập trung. Vì vậy, việc điều chỉnh thời gian ân hạn theo quy định cho các tờ khai của DN ưu tiên đã được nâng cấp trên hệ thống và thông báo tại công văn số 10461/TCHQ-CNTT ngày 4/11/2016. Do đó, đơn vị không cần phải thực hiện nhập chứng từ điều chỉnh ân hạn.

Theobaohaiquan.vn

 

Chia sẻ bài viết: 

Tags: