Tin tức Tổng hợp

Rút ngắn thời gian kiểm tra chuyên ngành: Hải quan nỗ lực và chủ động kết nối

Rút ngắn thời gian kiểm tra chuyên ngành: Hải quan nỗ lực và chủ động kết nối

 

Rút ngắn thời gian kiểm tra chuyên ngành: Hải quan nỗ lực và chủ động kết nối

 

Rút ngắn thời gian kiểm tra chuyên ngành: Hải quan nỗ lực và chủ động kết nối

 

(HQ Online)- Với mục tiêu tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, giảm thời gian thông quan hàng hóa, trong nhiều năm qua, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã giữ vai trò “đầu tàu” thúc đẩy các bộ, ngành cùng đổi mới phương thức quản lý, KTCN đối với hàng hóa XNK.

CBCC thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh kiểm tra hàng hóa NK. Ảnh: Quang Hùng.

Tham mưu nhiều giải pháp quan trọng

Tại “Báo cáo Môi trường kinh doanh toàn cầu- Doing Business 2018” được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố tháng 10/2017, trong chỉ số “Giao dịch thương mại qua biên giới”, các chỉ số thành phần về thời gian và chi phí XK đều có sự chuyển biến tích cực so với năm trước. Thời gian NK qua biên giới là 132 giờ, giảm 6 giờ so với năm 2016; thời gian XK qua biên giới là 105 giờ, giảm 3 giờ so với năm 2016; chi phí thực hiện thủ tục tại biên giới cũng giảm 19 USD.

Với kết quả trên, thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới của Việt Nam đã rút ngắn đáng kể, đứng trong top 4 khu vực Đông Nam Á (gồm Singapore, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam).

Phân tích về chỉ số này, ông Kim Long Biên-Phó Trưởng Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan cho biết, tổng thời gian thông quan hàng qua biên giới thuộc trách nhiệm của cả cơ quan Hải quan và các cơ quan quản lý chuyên ngành khác. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm đối với thời gian thực hiện thủ tục hải quan, còn các bộ, ngành khác liên quan chịu trách nhiệm đối với thời gian thực hiện thủ tục KTCN đối với hàng hóa XNK. Trong thời gian qua, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã rất nỗ lực triển khai các giải pháp để phấn đấu giảm thời gian thuộc trách nhiệm của mình (chỉ chiếm 28% trong tổng số thời gian thông quan hàng hóa). Ngoài trách nhiệm này, Tổng cục Hải quan cũng đã và đang phối hợp chặt chẽ với các bộ để quyết liệt triển khai để thay đổi căn bản phương thức KTCN.

Là người nhiều năm gắn bó với lĩnh vực này, ông Ngô Minh Hải-Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết, thời gian qua Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã chủ động phối hợp với bộ quản lý chuyên ngành thực hiện các giải pháp cải cách hoạt động quản lý, KTCN.

Nếu như năm 2015, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã “định hình” được bức tranh toàn diện những hạn chế, bất cập của công tác quản lý, KTCN, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 về phê duyệt Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động KTCN đối với hàng hóa XK, NK, giao các bộ, ngành thực hiện các giải pháp được nêu trong Đề án; đặc biệt là việc “điểm danh” được 87 văn bản đang gây khó khăn cho hoạt động XNK; thì đến năm 2017, theo thống kê mới nhất, các bộ, ngành đã sửa đổi, bổ sung 66/87 văn bản; đang sửa đổi, bổ sung 21 văn bản theo Quyết định 2026/QĐ-TTg. Đây là kết quả Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) thường xuyên kiến nghị và đôn đốc cũng như làm việc trực tiếp với các bộ, ngành trong việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về KTCN.

Để việc triển khai các giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được kịp thời, năm 2017, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã đưa ra kiến nghị quan trọng là cần thiết phải có đơn vị theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo ở các bộ, ngành. Cụ thể, tại Báo cáo số 43/BC-BTC ngày 12/5/2017 về tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 2026/QĐ-TTg và Nghị quyết 19-2016/NQ-CP về công tác KTCN đối với hàng hóa XNK, Bộ Tài chính đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung nhiệm vụ cho Tổ công tác của Chính phủ theo dõi, đôn đốc tiến độ xây dựng và hoàn thiện thể chế liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý và KTCN nêu tại Quyết định 2026/QĐ-TTg và các Nghị quyết 19/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Sự “vào cuộc” của Chính phủ bằng việc lần đầu tiên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp làm việc với các bộ, ngành để nắm bắt, đôn đốc việc cải cách công tác KTCN hàng hóa XNK. Cũng từ đó, Tổ công tác đã báo cáo Chính phủ những vấn đề bất cập, những thủ tục hành chính nhiêu khê, phức tạp gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

Chủ động kết nối

Ngoài việc kiến nghị các bộ, ngành về việc thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục KTCN, năm 2017, trước những thay đổi của Danh mục hàng hóa XNK mới, Tổng cục Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổ chức đợt làm việc tập trung để áp mã số HS đối với danh mục hàng hóa chuyên ngành. Theo ông Ngô Minh Hải, Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam 2017 (ban hành kèm Thông tư 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính) được chi tiết thành 10.813 dòng hàng ở cấp độ 8 số. So với Danh mục AHTN 2012 thì Danh mục AHTN 2017 đã tăng lên 1.255 dòng, giữ nguyên mô tả tiếng Anh và mã số của 7.810 dòng, gộp 682 dòng; tách mã, chuyển mã và mở dòng với mô tả mới là 2.321 dòng. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải rà soát, chuẩn hóa Danh mục hàng hóa quản lý và KTCN, nhằm phù hợp với những thay đổi về mã HS nhiều dòng hàng trong Danh mục hàng hóa XK, NK năm 2017.

Trong tháng 10/2017, Tổng cục Hải quan đã chủ trì, phối hợp với một số bộ, ngành tổ chức đợt làm việc tập trung áp mã số HS đối với 50 danh mục hàng hóa chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Công Thương, Ban Cơ yếu Chính phủ, qua đó các bộ sẽ công bố các danh mục chuyên ngành có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý.

Trong tháng 12/2017, Tổng cục Hải quan tiếp tục phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Y tế; Văn hóa thể thao và Du lịch; Quốc phòng; Xây dựng; Ngân hàng Nhà nước; Khoa học và Công nghệ rà soát việc triển khai các nhiệm vụ tại Nghị quyết 19/2017/NQ-CP và Quyết định 2026/QĐ-TTg về công tác KTCN đối với hàng hóa XNK. Trong đó tập trung vào việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật còn bất cập, vướng mắc, chưa đáp ứng theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; rà soát các mặt hàng XK, NK đang phải thực hiện cùng lúc nhiều thủ tục, nhiều hình thức quản lý, kiểm tra để đề xuất phương án đổi mới. Đồng thời rà soát, áp mã HS các Danh mục hàng hóa chuyên ngành của các bộ phù hợp với Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam được ban hành kèm Thông tư 65/2017/TT-BTC.

Để tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động cải cách KTCN ở các bộ, ngành, ông Ngô Minh Hải cho biết, trong thời gian tới cơ quan Hải quan sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành rà soát các mặt hàng XNK đang phải thực hiện cùng lúc nhiều thủ tục KTCN để đề xuất phương án đổi mới KTCN theo hướng giảm các giấy tờ, thủ tục chồng chéo, giảm thiểu đầu mối KTCN đối với một mặt hàng nhập khẩu; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tiến hành rà soát và mã hóa chính sách quản lý hàng hóa XNK phục vụ thông quan trên Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; tiếp tục chủ trì phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành triển khai thực hiện Quyết định 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020...

Đặc biệt, nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả KTCN hàng hóa XNK tại cửa khẩu, Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ giao Tổng cục Hải quan thí điểm kiểm tra hiệu suất, chất lượng, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đối với một số mặt hàng XNK. Cục Kiểm định hải quan (Tổng cục Hải quan) đã thí điểm tiếp nhận một số mặt hàng đủ năng lực triển khai (rau củ quả, phân bón, sắt, thép, sữa); trang bị phòng kiểm định di động (xe mobile lab) để phục vụ công tác KTCN tại các tỉnh khu vực biên giới phía Bắc (Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai). Nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất, số lượng cán bộ KTCN theo hướng chuyên sâu cho Cục Kiểm định và các Chi cục Kiểm định hiện có. Phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành xác định nhu cầu đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các khu vực có lưu lượng XNK hàng hóa nhiều phải kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nay, đang dự thảo Đề án trình Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện KTCN tại cơ quan Hải quan.

Với sự nỗ lực của các ngành, các cấp trong việc hiện thực hóa các chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, cộng đồng DN kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá về cải cách hoạt động KTCN đối với hàng hóa XNK trong thời gian tới.

Theo baohaiquan.vn

 

Chia sẻ bài viết: 

Bài viết khác:

Dầu tăng mạnh dù dự trữ tại Mỹ nhảy vọt, còn xăng lên đỉnh 6 tháng

Giá dầu tăng hơn 1% sau quyết định của Ả-rập Xê-út

Citigroup: Giá dầu sẽ giữ đà tăng trong cuối năm 2018, có thể lên 90 - 100 USD/thùng

Không tính thuế đối với phế liệu của hàng sản xuất XK tiêu hủy

Thị trường ngày 17/10: Áp lực nguồn cung đẩy giá dầu tăng trở lại

Thị trường ngày 25/9: Giá dầu tăng vọt, vượt 81 USD/thùng

Giải đáp nhiều vướng mắc trong tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, tài sản vào nội địa

Nâng cấp chức năng kiểm tra tờ khai qua khu vực giám sát

Giá dầu tăng hơn 2% do ảnh hưởng từ bão

Tháng thứ 10 liên tiếp các nhà phân tích nâng dự báo giá dầu

Quy trình giải quyết miễn thuế hàng NK theo điều ước quốc tế

Dầu thô tăng giá nhờ trợ lực từ thỏa thuận Mỹ - Mexico

Cần điều kiện gì để được giảm giá trong khai trị giá hải quan?

Dầu thô tăng giá nhờ triển vọng tích cực về căng thẳng Mỹ - Trung

40 năm tái chế phế liệu đã cho "ra lò" các tập đoàn Trung Quốc tỷ đô chiếm 50% xuất khẩu nhựa thế giới, Việt Nam đang nối gót!

Muốn điều chỉnh thời gian miễn thuế phải lập danh mục hàng hóa NK

Soi mức thuế khai báo hàng nhập khẩu có xuất xứ từ các nước không được hưởng ưu đãi

Kinh tế 7 tháng đầu năm: Nhiều tín hiệu khả quan

Nguồn cung tại Mỹ giảm mạnh, dầu thô tăng giá

Đến 2020, toàn bộ thủ tục trong lĩnh vực XNK sẽ kết nối vào Cơ chế một cửa

Hướng dẫn mới nhất về quản lý phế liệu NK từ nước ngoài vào Việt Nam

Dầu Brent tăng hơn 1% trước khả năng gián đoạn nguồn cung từ Libya và Venezuela

Giá dầu thô Mỹ đạt đỉnh 3,5 năm vì căng thẳng với Iran

Thủ tục hoàn thuế thực hiện qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Thêm 13 thủ tục thuộc lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa tham gia NSW từ 1/7

Dầu WTI tăng liền 4 phiên lên cao nhất trong 2 tuần

Thị trường hàng hóa ngày 14/6: Dầu tăng, thép cây tiếp tục lên giá, khí gas tự nhiên cao nhất 4 tháng rưỡi

Giá dầu WTI tăng dù OPEC tăng sản lượng

Được khấu trừ thuế GTGT nếu không bị xử phạt về gian lận trốn thuế

Giá thép lên cao nhất kể từ tháng 3/2018

Yêu cầu chuẩn hóa quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu

Hướng dẫn chuyển mục đích sử dụng nguyên liệu sản xuất XK của DN ưu tiên

15 loại hàng hóa được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu

Hàng tạm nhập, tái xuất được lưu lại tại Việt Nam không quá 60 ngày

Giá dầu đạt đỉnh kể từ 2014 vì tình hình Venezuela

Tăng trưởng kinh tế 2018 có thể lên tới 7,02%

Những cơ hội và rủi ro của ngành thép thế giới 2018

Giá dầu cao nhất kể từ 2014, đe dọa tâm lý tiêu dùng

Dầu thô tăng giá, chênh lệch WTI và Brent lớn nhất 5 tháng

Dự trữ thép Trung Quốc giảm mạnh, biên lợi nhuận ngành thép dự báo tăng mạnh

Nghị định 59/2018/NĐ-CP: Những điểm mới về khai báo, kiểm tra hải quan

Giá dầu tăng 3%, đạt đỉnh 3,5 năm

“Điểm mặt” thách thức xuất khẩu ngành hàng chủ lực

Điều kiện để hàng XNK tại chỗ được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA

Giá sắt thép nhập khẩu tăng mạnh

Giá dầu tăng bất chấp trữ lượng dầu thô Mỹ tăng

Thay thế Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép

Giá dầu tiếp tục tăng gần 1%

Giá dầu châu Á ngày 19/4 vọt lên mức 'đỉnh' của hơn ba năm

Áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa XNK tại chỗ

Giá dầu tiếp tục tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị leo thang

Cụ thể hóa quy định về kiểm tra xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Giá dầu tăng trở lại do số lượng giàn khoan Mỹ giảm

Hơn 26.600 C/O mẫu D điện tử được thực hiện trên Cơ chế một cửa ASEAN

Xử lý hàng tạm nhập trong kho hàng miễn thuế hết thời hạn lưu giữ

Dầu leo dốc gần 6% trong tuần tăng mạnh nhất trong 8 tháng

Giá dầu đầu tuần phục hồi mạnh 2%

Giá thép không ngừng tăng sau Tết

Giá dầu tăng, đạt đỉnh 3 tuần

Nguyên liệu thô tăng giá kéo giá thép tiếp tục tăng

Gỡ vướng xử lý tiền thuế nộp thừa

Giá dầu Brent tăng mạnh vượt ngưỡng 71 USD

Dự báo ngành thép tăng trưởng 20 - 22% trong năm 2018

Giá dầu nối tiếp đà tăng do thị trường lạc quan về triển vọng nhu cầu dầu

Năm 2018, ngành Hải quan đẩy mạnh đổi mới quản lý nguồn nhân lực

Giá dầu cuối tuần tiếp tục tăng

Giá dầu tăng mạnh, dần tiến tới ngưỡng 70 USD/thùng

Giá thép tăng trở lại do tín hiệu tăng cường thắt chặt sản lượng của chính phủ Trung Quốc

Thay đổi công tác quản lý trị giá hải quan trong năm 2018

Số lượng giàn khoan Mỹ giảm, giá dầu thô đầu tuần tiếp tục tăng

Khai báo C/O mẫu D điện tử qua một cửa ASEAN như thế nào?

Giá thép tăng gần 50% trong năm 2017

Giá dầu tăng lên ngưỡng cao nhất trong 2,5 năm

Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục khai thuế

Chính phủ ra quy định mới về thuế VAT

Giá dầu tăng nhẹ trước kỳ công bố số liệu tồn kho Mỹ

Hàng NK để sản xuất XK bị tiêu hủy phải kê khai nộp thuế NK

Giá dầu thô tăng hơn 1%

Sản phẩm nhựa nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc chiếm trên 65% tổng kim ngạch

Hàng nghìn mặt hàng sẽ áp dụng biểu thuế xuất thông thường mới

Hải quan giám sát chặt mặt hàng thép

XNK cuối năm tăng cao, Tổng cục Hải quan yêu cầu giải quyết thủ tục nhanh

Giá thép tại Thượng Hải đạt đỉnh 6 tuần nhờ triển vọng 2018

DN ưu tiên được hưởng thời hạn nộp thuế ưu tiên với các loại thuế liên quan đến XNK

Giá thép tăng phiên thứ 3 liên tiếp

Giá dầu lên cao nhất trong 2 năm rưỡi

Thêm 6 ngân hàng tham gia đề án nộp thuế điện tử 24/7

Sản lượng ống thép 10 tháng 2017 tăng gần 18% so với cùng kỳ

Giá dầu trên đà tăng trong tuần thứ 5 liên tiếp do bất ổn ở Ả-rập Saudi

Giá dầu tăng mạnh hơn 3% do bất ổn tại khu vực Trung Đông

Tổng quan tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu thép 9 tháng 2017

Giá dầu thô tăng 3 ngày liên tiếp do triển vọng nhu cầu dầu 2018 tích cực

Dầu tăng nhẹ trước những gợi ý của OPEC về thỏa thuận cắt giảm sản lượng

Thay đổi thói quen sử dụng nhựa của người dân

Giá dầu sắp trở lại thời hoàng kim?

Bãi bỏ nhiều thủ tục quản lý chất lượng thép

Phải có lý do chính đáng mới được thay đổi loại hình từ nhập khẩu sang quá cảnh

Sản lượng thép thế giới tháng 8 tiếp tục giữ đà tăng trưởng 6,3%

Triển vọng giá dầu: Thị trường theo dõi tình hình khai thác dầu thô Mỹ

Tiếp tục thể hiện sự minh bạch qua đo thời gian giải phóng hàng

Giá thép tăng cao kỷ lục

Giá dầu tăng khi Mỹ tăng cường nhập dầu thô

Các nhà máy thép Trung Quốc chạy đua tăng sản lượng do giá tăng mạnh

Quản lý thế nào khi doanh nghiệp đổi địa bàn làm thủ tục hải quan?

Chuyển đổi loại hình NK phải chỉnh cả thời hạn nộp thuế

Giá dầu tăng mạnh sau khi báo cáo của IEA được công bố

Giá dầu thô tăng sau khi Ả-rập Saudi bàn về khả năng kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác

Thời điểm nộp chứng từ xuất xứ không phụ thuộc vào thông báo kết quả phân loại hàng hóa

Giá dầu tăng do trữ lượng dầu thô Mỹ giảm 8 tuần liên tiếp

Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng lên 12%

KHAI TRƯƠNG NHÀ MÁY HCD

Hướng dẫn xử lý thuế hàng hóa XNK quá hạn 356 ngày

Sau đợt "bão giá" thép, giá hàng loạt kim loại khác liên tục lập đỉnh

Giá dầu lên cao nhất trong 2 tháng trở lại đây

DN có thể ghi nhãn và chịu trách nhiệm khai báo theo hợp đồng mua bán

Triển vọng giá dầu: Thị trường theo dõi sát sao trữ lượng và sản lượng dầu thô Mỹ

Giá dầu tiếp tục đà tăng lên mức kỷ lục gần 2 tháng

Năm 2017 tăng trưởng ngành thép 12% hoàn toàn khả quan

Giá dầu quay đầu tăng mạnh sau cam kết của Ả-rập Saudi

Triển vọng giá dầu: Cuộc họp OPEC cận kề, nhà đầu tư lo lắng sản lượng của OPEC sẽ tăng

Giá dầu "tăng tốc" do trữ lượng dầu thô Mỹ giảm mạnh

Hàng hóa XNK tại chỗ vẫn được hưởng thuế suất ưu đãi

Trung Quốc giảm xuất khẩu thép, thương lái nước ngoài dè dặt

Dầu tăng liền 3 phiên lên cao nhất từ đầu tháng 7

Nguyên liệu NK sản xuất hàng hóa, đã thực XK có được hoàn thuế?

Trung Quốc bắt đầu đợt càn quét nhà máy thép kém chất lượng, thị trường thép sẽ tái cân bằng?

Giá dầu quay đầu tăng sau phiên lao dốc cuối tuần trước

Tạo bước đột phá mới trong giám sát hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không

Giá dầu tiếp tục tăng mạnh

Luật Thuế XK, NK cần được hướng dẫn cụ thể hơn

Hàng tái nhập không phải nộp thuế trong thời hạn tái chế

Giá dầu thô quay đầu tăng

Hoàn thuế Giá trị gia tăng điện tử: Bước tiến mới hướng tới minh bạch của ngành Thuế

Phế liệu dư thừa được miễn thuế NK khi tiêu thụ vào nội địa

242 thủ tục hành chính/chính sách quản lý đối với hàng hóa XNK

Mỹ Latinh gia tăng nhập khẩu thép từ Trung Quốc

Bổ sung nhiều dòng hàng mới vào Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam 2017

Gần 50% lượng thép nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc

Ngành thép sẽ có sự phân hóa

Mỹ chấm dứt một phần rà soát thuế chống bán phá giá sản phẩm đinh thép Việt Nam

Giá thép nhập khẩu tăng hơn 50%

Triển vọng giá dầu tuần này: Thị trường lo lắng trữ lượng dầu đá phiến của Mỹ

“Nâng cấp” nộp thuế điện tử: Doanh nghiệp được lựa chọn thời gian, hình thức, địa điểm nộp tiền thuế

Không được hoàn trả thuế tự vệ nếu không trực tiếp NK thép

Gỡ vướng cho doanh nghiệp về ưu đãi, ân hạn thuế

Sản lượng thép Trung Quốc liên tục phá kỷ lục

Từ 1-7, kinh doanh miễn thuế phải có phần mềm kết nối với hải quan

Thủ tục NK phế liệu vướng do văn bản chưa rõ ràng

Giá dầu bật tăng sau cuộc khủng hoảng ngoại giao trong thế giới Ả Rập

Nguyên liệu NK đã nộp thuế khi chuyển mục đích sử dụng sẽ được hoàn thuế

OPEC, các nhà sản xuất ngoài OPEC cam kết cắt giảm tồn kho xuống mức trung bình 5 năm

Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Paris, giá dầu về đáy gần 1 tháng

Nguy cơ tạo sức ép cạnh tranh nếu để Trung Quốc đầu tư sản xuất thép

Thông tin thị trường thép Trung Quốc tuần tới ngày 29/5/2017

Các nhà đầu cơ gia tăng đặt cược vào giá dầu sau quyết định của OPEC

Mở rộng thu thập thông tin đến doanh nghiệp vận tải, kho bãi

Doanh nghiệp Mỹ và nước ngoài "khẩu chiến" về việc bảo hộ thép

Nắm bắt vướng mắc về danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

OPEC có cần dầu đạt giá 80 USD/thùng không?

Gỡ vướng về báo cáo quyết toán, vật tư dư thừa, kho ngoại quan

Giá dầu tiếp tục tăng trước thềm cuộc họp OPEC

Giá thép cao nhất 2 tháng do Trung Quốc tăng cường chiến dịch bảo vệ môi trường

Tính phụ phí CIC tính vào trị giá hàng NK

Giá dầu nối tiếp đà tăng

Không miễn thuế XK đối với hàng hóa sản xuất từ nguyên liệu NK

Dầu vọt hơn 2% lên đỉnh 2 tuần sau tuyên bố chung của Ả-rập Xê-út và Nga

DN nên lưu trữ hồ sơ phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra sau thông quan

Xử lý nhiều vướng mắc về thuế khi sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC

Không trực tiếp NK, ủy thác NK không được gia hạn nộp thuế GTGT

Hàng NK để góp vốn không phải nộp thuế GTGT

Hoàn thiện pháp lý để mở rộng kết nối Hải quan với doanh nghiệp kho, bãi, cảng

Đồng USD tăng kéo giá dầu thô giảm

Dầu khởi sắc trước khả năng OPEC kéo dài thỏa thuận cắt giảm đến năm 2018

Thị trường PVC nội địa Trung Quốc dừng giảm giá

Dầu WTI bất chợt rớt mốc 47 USD xuống thấp nhất kể từ cuối tháng 11/2016

Dầu sụt hơn 2% và rớt mốc 48 USD/thùng lần đầu tiên trong hơn 1 tháng

Phải làm gì khi mất tờ khai hải quan?

Giá dầu Brent và dầu thô Mỹ biến động trái chiều

Ngành sản xuất thép Trung Quốc đã bước vào giai đoạn bão hòa

Chuyên môn hóa công tác kiểm định trong tình hình mới

Sẽ không có thông tư hướng dẫn Luật Thuế XK, thuế NK

Các tổng đại lý xăng dầu tiếp tục có lãi lớn

Bộ Công Thương: Điện chưa tăng, xăng chưa giảm

Giá xăng thế giới hạ nhiệt

Nhập siêu giảm mạnh chưa hẳn đã vui

Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD

Headquarter Trụ sở: Số 122B, phố Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương
Office Văn phòng điều hành: Lô F6-F7 KĐT mới Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
Factory Nhà máy: Khu công nghiệp Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Call Tel: 0222. 3903666- Fax: 0222.3903596
Email Email: info@hcdgroup.com.vn
Web Website: www.hcdgroup.com.vn - www.hcdgroup.vn - www.hcd-invest.com.vn

Warehouse Trung tâm kho vận:
Kho vận 1: TT Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Kho vận 2: Khu công nghiệp Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Đang trực tuyến: 166
Hôm nay: 1,213
Hôm qua: 1,452
Tất cả: 1,086,019