Thay đổi công tác quản lý trị giá hải quan trong năm 2018

 

Thay đổi công tác quản lý trị giá hải quan trong năm 2018

 

Thay đổi công tác quản lý trị giá hải quan trong năm 2018

 

(HQ Online)- Kiểm soát chặt công tác khai báo trị giá trên hệ thống quản lý tập trung từ cấp Tổng cục để phát hiện các mặt hàng có dấu hiệu gian lận; sửa đổi, bổ sung Danh mục quản lý rủi ro về trị giá một cách linh hoạt; đảm bảo quản lý thống nhất trong công tác kiểm tra, xác định trị giá trong thông quan và sau thông quan... là những điểm trọng tâm mà ngành Hải quan sẽ triển khai trong công tác quản lý trị giá hải quan trong năm 2018.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

 

 

Trong năm 2017, Tổng cục Hải quan đã xây dựng và ban hành 3 Danh mục hàng hóa XNK rủi ro về trị giá với 70 nhóm hàng tương đương với hơn 7.000 mức giá tham chiếu kèm theo.

 
Theo thống kê trong năm 2017, Cục Thuế XNK đã có khoảng 45 công văn chỉ đạo, chấn chỉnh về công tác giá; 661 dòng hàng chỉ đạo trên GTT02 (Chương trình quản lý dữ liệu giá tính thuế) đối với các mặt hàng: Ô tô, ô tô tải, rượu, thiết bị vệ sinh, tủ lạnh, mỹ phẩm, đồ điện gia dụng... Việc chỉ đạo thường xuyên của Tổng cục Hải quan đã kịp thời chỉ ra những tồn tại, sai sót trong công tác trị giá của các cục hải quan địa phương để có những biện pháp khắc phục kịp thời, nâng cao ý thức thực hiện đúng các quy định về trị giá của cán bộ công chức và góp phần tăng thêm số thuế phải nộp cho ngân sách Nhà nước.

 

Có thể thấy, với công tác quản lý chặt chẽ này, năm 2017, tổng số thuế thu được do tham vấn giá vào NSNN đạt khoảng 736 tỷ đồng, tổng số tiền tăng thu do ấn định thuế trong công tác kiểm tra trị giá là khoảng 162 tỷ đồng.

Cùng với đó, Tổng cục Hải quan đã ban hành hơn 100 công văn hướng dẫn, quy định trách nhiệm của các cục hải quan địa phương, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Hải quan trong việc cung cấp thông tin, đề xuất bổ sung, sửa đổi Danh mục và quy định chế tài xử lý đối với trường hợp cung cấp thông tin không kịp thời, không chính xác, thực hiện đánh dấu nghi vấn, tham vấn, KTSTQ, xác định trị giá, cập nhật dữ liệu không đúng quy định.

Với giải pháp trên đã nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Danh mục hàng hóa XNK rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo, đảm bảo mức giá tham chiếu sát với mức giá thực tế, phục vụ công tác kiểm tra trị giá hải quan, chống gian lận thương mại qua giá. Việc quy định rõ các hình thức kỷ luật đối với việc xác định dấu hiệu nghi vấn, xác định trị giá hải quan, cập nhật dữ liệu không đúng quy định đã nâng cao ý thức của cán bộ công chức thực hiện công tác trị giá, góp phần tăng thu cho NSNN.

Xác định việc quản lý khai báo trị giá hải quan là công tác quản lý hải quan quan trọng để ngăn chặn tình trạng khai báo giá thấp, ảnh hưởng đến số thu NSNN, Cục trưởng Cục Thuế XNK Lưu Mạnh Tưởng cho biết, năm 2018 sẽ tiếp tục phát huy những cách làm hiệu quả trong công tác quản lý trị giá trong năm trước, bên cạnh đó sẽ tập trung sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật và công tác tổ chức thực hiện quản lý trị giá để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác quản lý trị giá hải quan.

 

 

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Cục Thuế XNK, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đánh giá, năm 2017 công tác kiểm soát trị giá đã được triển khai tốt, trong đó đặc biệt là việc thường xuyên rà soát dữ liệu thông tin trên hệ thống GTT02 kiểm tra việc thực hiện công tác giá của các cục hải quan địa phương đã kịp thời phát hiện những nghi vấn và có những chỉ đạo kịp thời, tránh được gian lận và thất thu cho ngân sách nhà nước. Đây là một trong những bài học kinh nghiệm để triển khai công tác quản lý hải quan trong năm 2018.

 
Cụ thể, Tổng cục Hải quan sẽ sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Thông tư 38/201/TT-BTC của Bộ Tài chính, đồng thời chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống thất, đúng các quy định về công tác kiểm tra, xác định dấu hiệu nghi vấn, tham vấn, kiểm tra sau thông quan, xây dựng danh mục hàng hóa XNK rủi ro về trị giá và xử lý vi phạm trong công tác giá.

 

Cục trưởng Cục Thuế XNK cho biết, nhằm tăng cường công tác quản lý giá, năm 2018 sẽ tập trung kiểm tra trị giá đối với những mặt hàng thuế suất cao, kim ngạch lớn, NK thường xuyên...

Trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Danh mục quản lý rủi ro về trị giá sẽ điều chỉnh một cách linh hoạt thời gian sửa đổi, bổ sung các danh mục này. Theo đó, Cục trưởng Cục Thuế XNK sẽ hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thu thập đầy đủ các nguồn thông tin phục vụ công tác xác định trị giá. Các nguồn tin sau khi thu thập phải quy đổi về trị giá hải quan của hàng hóa XNK đang được xác định trị giá và kiểm chứng các nguồn thông tin. Chỉ sử dụng các nguồn thông tin sau khi đã được kiểm chứng có mức độ tin cậy để xác định trị giá. Không sử dụng các nguồn thông tin còn đang nghi vấn, chưa xử lý, kiểm chứng hoặc mức giá tham chiếu tại danh mục để xác định trị giá.

Song song với đó, thực hiện nghiên cứu các mô hình tham vấn hiện nay của  các cục hải quan tỉnh, thành phố, trên cơ sở đó đánh giá ưu, nhược điểm để đề ra mô hình phân cấp tham vấn, bố trí nguồn nhân lực hợp lý hoạt động có hiệu quả. Giao Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế và nguồn lực tại đơn vị để tổ chức thực hiện tham vấn, kiểm tra sau thông quan, đảm bảo quản lý thống nhất trong công tác kiểm tra, xác định trị giá trong thông quan và sau thông quan. Đồng thời bố trí, phân công các cán bộ công chức đã được đào tạo về trị giá, có kỹ năng, kinh nghiệm thực tế thực hiện công tác tham vấn hoặc kiểm tra sau thông quan;

Tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác quản lý khai báo trị giá hải quan, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức các lớp đào tạo thực tế, tập huấn cho cán bộ, công chức làm công tác giá tại đơn vị; hướng dẫn các đơn vị thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá những rủi ro về công tác kiểm tra, xác định trị giá trong toàn đơn vị, kịp thời phát hiện các sai sót để chấn chỉnh và xử lý đối với cán bộ, công chức, lãnh đạo và bộ phận có liên quan thực hiện không đúng quy định.

Thực hiện thanh tra kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá những rủi ro về công tác kiểm tra, xác định trị giá trong toàn ngành, kịp thời phát hiện các sai sót để chấn chỉnh và xử lý đối với cán bộ, công chức, Lãnh đạo và bộ phận có liên quan thực hiện không đúng quy định

Nâng cấp chương trình GTT02 theo các yêu cầu nghiệp vụ và phục vụ công tác quản lý trị giá. Thường xuyên rà soát xây dựng, sửa đổi, bổ sung Danh mục quản lý rủi ro về trị giá làm cơ sở để cơ quan Hải quan so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan theo quy định.

Chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra sau thông quan về trị giá không để tình trạng chấp nhận trị giá, xác định trị giá thấp không đúng quy định, không để tình trạng tồn đọng các hồ sơ không được kiểm tra sau thông quan. Đối với trường hợp thực hiện không đúng quy định thì kiên quyết xử lý vi phạm.

Theo baohaiquan.vn

 

Chia sẻ bài viết: 

Tags: