Nhà sản xuất Hàn Quốc nâng giá LDPE, LLDPE tại Indonesia

 

Nhà sản xuất Hàn Quốc nâng giá LDPE, LLDPE tại Indonesia

 

Nhà sản xuất Hàn Quốc nâng giá LDPE, LLDPE tại Indonesia

Một đơn vị sản xuất thành phẩm Indonesia cho biết họ đã nhận được chào hàng LDPE và LLDPE film từ một nhà sản xuất Hàn Quốc với giá tăng mạnh so với tháng Một. Theo đó, nhà sản xuất đã nâng giá chào hàng tháng Ba thêm USD50-60/tấn đối với LDPE film và

 

USD60-70/tấn đối với LLDPE film lên lần lượt ở mức USD1340/tấn và USD1310/tấn CIF Indonesia, trả ngay. Ông cho biết: “Chúng tôi nghĩ những mức giá này quá cao tới mức khó chấp nhận và sẽ gửi thêm thư hỏi hàng để tìm giá hấp dẫn hơn.”
Theo vpas.vn

Chia sẻ bài viết: 

Tags: