Đến 2020, toàn bộ thủ tục trong lĩnh vực XNK sẽ kết nối vào Cơ chế một cửa

 
 

Đến 2020, toàn bộ thủ tục trong lĩnh vực XNK sẽ kết nối vào Cơ chế một cửa

 

(HQ Online)- Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Công Thương đã triển khai kết nối 6 dịch vụ công trực tuyến với Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), bao gồm: Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D; cấp Giấy phép NK tự động xe mô tô phân khối lớn; cấp Giấy phép NK các chất làm suy giảm tầng ozon; cấp Giấy phép XK, NK vật liệu nổ công nghiệp; cấp giấy chứng nhận XNK kim cương thô theo quy trình Kimberley và khai báo hóa chất NK.

 

Trong số 6 dịch vụ công của Bộ Công Thương đã kết nối với NSW, có 4 dịch vụ đã thực hiện ở mức độ 4. DN hoàn toàn không cần đến cơ quan hành chính để làm thủ tục. Giấy phép của 4 dịch vụ công này được ban hành dưới dạng điện tử và chuyển đến cơ quan Hải quan qua NSW. Thủ tục cấp giấy chứng nhận XNK kim cương thô theo quy trình Kimberley vẫn duy trì cấp văn bản giấy vì lý do các nước NK yêu cầu phải xuất trình văn bản này. Thủ tục cấp giấy phép NK các chất làm suy giảm tầng ozon của Bộ Công Thương được thực hiện hoàn toàn trực tuyến với sự tham gia của 3 bên: Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Hải quan, qua đó tạo điều kiện cho DN tiết kiệm thời gian và chi phí.

Về triển khai Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), với thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D, Bộ Công Thương đã tích cực phối hợp với Tổng cục Hải quan theo chỉ đạo của Chính phủ, nâng cấp hạ tầng và hệ thống, đã kết nối kỹ thuật thành công qua ASW với các nước Indonesia, Singapore, Malaysia và Thái Lan.

Từ ngày 1/1/2018, Việt Nam chính thức trao đổi giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với các nước Indonesia, Malaysia, Thái Lan. Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D do Bộ Công Thương cấp là chứng từ thương mại đầu tiên của Việt Nam được trao đổi dưới dạng điện tử đến ASW, tạo tiền đề để Việt Nam tiếp tục trao đổi, xử lý trực tuyến các chứng từ thương mại khác dưới dạng điện tử với các nước theo cam kết quốc tế.

Theo Kế hoạch triển khai của Bộ Công Thương nhằm thúc đẩy thực hiện NSW và ASW: Từ nay đến năm 2020, toàn bộ các thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu sẽ kết nối vào NSW. Ngoài ra, đến năm 2020, Bộ Công Thương sẽ hoàn thành triển khai mở rộng ra phạm vi toàn quốc các thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý nhà nước lĩnh vực XNK hàng hóa của Bộ Công Thương thông qua NSW; đồng thời, đảm bảo các chứng từ (giấy phép điện tử, giấy chứng nhận điện tử và các văn bản điện tử tương đương) cấp thông qua NSW được sử dụng khi thực hiện các thủ tục hành chính khác có liên quan.

Để đạt được các mục tiêu trên, Bộ Công Thương nêu rõ, giải pháp đặt ra là phối hợp với Bộ Tài chính đưa một số thủ tục hành chính đã kết nối với NSW sang kết nối với ASW; chủ động đàm phán với một số nước, vùng lãnh thổ để triển khai các cam kết quốc tế liên quan đến thủ tục hành chính về XNK theo hình thức điện tử, trực tuyến; rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hỗ trợ cho các dịch vụ công trực tuyến được triển khai thuận lợi; phối hợp với Bộ Tài chính đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo về NSW, ASW…

Theo baohaiquan.vn

 

Chia sẻ bài viết: 

Tags: