HCD - ỔN ĐỊNH VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG MÙA DỊCH


Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, thương mại, vận tải...khắp cả nước đều chịu ảnh hưởng bởi các đợt bùng phát dịch làm tạm dừng hoạt động, thu hẹp sản xuất kinh doanh, điều này kiến nhiều lao đông phải nghỉ viêc gây đứt gẫy chuối sản xuất. Trước thực trạng đó, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã đưa ra nhiều giải pháp: vừa đảm bảo chống dịch theo quy định , vừa ổn định sản xuất đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, giúp người lao động vượt qua khó khăn.Ngay từ những ngày đầu tháng 5 ( 04/5/2021 ) Công ty đã có những chính sách quyết liệt, kịp thời là : dùng toàn bộ khu nhà ở nội trú và 02 hội trường phòng họp làm nơi ở tạm thời trong những tháng cao điểm dịch bệnh cho toàn bộ khối sản xuất vào ăn ở tại Nhà máy, tránh việc tiếp xúc với cộng đồng dân cư bên ngoài huyện Thuận Thành và kèm theo là những quy trình kiểm soát dịch, chế độ dinh dưỡng đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

HCD - INVESTPRO  Chung tay phòng, chống dịch cùng các cơ quan chính quyền địa phương và Tỉnh Bắc Ninh: Nhận thấy , tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. chúng ta đang trong giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định trong phòng, chống dịch. thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Ban lãnh đạo công ty quyết định chung tay ủng hộ kinh phí vào quỹ phòng chông dịch của Xã Cảnh hưng 20,000,000đ ( Hai mươi triệu đồng ./. ) và đóng góp vào quỹ Vắcxin của Tỉnh Bắc Ninh số tiền 100,000,000 đ ( Một trăm triệu đồng ./.) đây là sự nỗ lực của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh vô cùng khó khăn, cùng chung tay với nhà nước để vươt qua đại dịch, tạo điều kiện cho CBCNV sớm được tiêm Vắc-xin yên tâm lao động sản xuất.

HCD- NEWS
Chia sẻ bài viết: 

Tags: