Các tổng đại lý xăng dầu tiếp tục có lãi lớn

Các doanh nghiệp là tổng đại lý xăng dầu tiếp tục có một quý kinh doanh đạt hiệu quả cao nhờ giá xăng dầu liên tục giảm.
Báo cáo tài chính của các Công ty cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (SFC) và Công ty cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Comeco - COM) cho thấy, khi giá xăng dầu giảm khá mạnh so với cùng kỳ, doanh thu bán hàng giảm nhưng lợi nhuận lại tăng theo chiều hướng ngược lại.
 

Cụ thể, ở Comeco, theo báo cáo tài chính quí 3 (chưa soát xét) thì doanh thu bán hàng và dịch vụ đạt hơn 1.217 tỉ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại đạt hơn 37,1 tỉ đồng, tăng 210% so với cùng kỳ. Sau thuế, con số lợi nhuận là hơn 29 tỉ đồng, giúp lợi nhuận ròng lũy kế 9 tháng đạt hơn 79,7 tỉ đồng, vượt rất nhiều so với con số 30 tỉ đồng là chỉ tiêu của cả năm mà đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Trong báo cáo giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán, ông Lê Tấn Thương, Tổng giám đốc Comeco, cho biết doanh thu giảm do giá bán xăng dầu đã giảm khá mạnh. Chẳng hạn, ở thời điểm quí 3-2014, giá xăng A92 ở mức 23.710 đồng/lít; dầu diesel mức 21.770 đồng/lít; còn quí 3 năm nay, các mặt hàng lần lượt còn 17.330 đồng/lít và 13.310 đồng/lít.

Tổng lợi nhuận trước thuế quí 3 năm nay tăng do các yếu tố lãi gộp mỗi lít xăng dầu tăng và chi phí lãi vay giảm.

Trong khi đó, tại SFC, báo cáo tài chính quí 3 (chưa soát xét) ghi nhận doanh thu kỳ báo cáo đạt hơn 354 tỉ đồng, giảm gần 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, lợi nhuận ròng giảm không đáng kể, đạt mức hơn 8,6 tỉ đồng (chỉ giảm khoảng 8% so với cùng kỳ năm ngoái).
Chia sẻ bài viết: 

Tags: