Tân binh ngành nhựa chính thức chào sàn ngày 4/7/2016

Tân binh ngành nhựa chính thức chào sàn ngày 4/7/2016
Ngày 30 thang 6 năm 2016 tờ báo " Người Đông Hành" đã có bài viết về HCD, chi tiết truy cập theo đường dẫn:http://ndh.vn/tan-binh-nganh-nhua-hcd-chinh-thuc-chao-san-vao-ngay-4-7-2016-20160630020614803p146c155.news
Chia sẻ bài viết: 

Tags: