Tin tức Tổng hợp

Tiếp tục thể hiện sự minh bạch qua đo thời gian giải phóng hàng

Tiếp tục thể hiện sự minh bạch qua đo thời gian giải phóng hàng

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan đang triển khai đo thời gian giải phóng hàng XNK cấp cục hải quan năm 2017, đây được coi là thước đo đánh giá hiệu quả tạo thuận lợi thương mại của cơ quan Hải quan.

 
Ông Kim Long Biên (ảnh), Phó Trưởng Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan (Tổng cục Hải quan).

Phóng viên Báo Hải quan phỏng vấn ông Kim Long Biên (ảnh), Phó Trưởng Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan (Tổng cục Hải quan) xung quanh việc triển khai cuộc đo năm nay.

Trong bối cảnh hiện nay Chính phủ rất quan tâm đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của DN, việc ngành Hải quan triển khai các cuộc đo thời gian giải phóng hàng XNK qua từng năm có ý nghĩa như thế nào trong việc giảm thời gian thông quan hàng hóa, thưa ông?

Chỉ số về thời gian thông quan/giải phóng hàng thực hiện theo phương pháp của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) được sử dụng như là một thước đo để đánh giá hiệu quả tạo thuận lợi thương mại, đầu tư, hiệu quả hoạt động của cơ quan Hải quan và các bên liên quan trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Điều này cũng thể hiện rõ trong các Hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia như Hiệp định về Tạo thuận lợi thương mại của WTO, điểm 6, Điều 7 ghi rõ “khuyến khích các thành viên đo và công bố thời gian giải phóng hàng trung bình theo định kỳ và theo một phương pháp thống nhất (như phương pháp TRS của WCO)”.

Năm 2013 và năm 2015, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai cuộc đo thời gian giải phóng hàng xuất khẩu, nhập khẩu liên ngành với sự tham gia giám sát của VCCI và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Từ năm 2016, nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý tại từng cấp thực thi (cấp Cục, cấp Chi cục), giúp lãnh đạo các cấp nắm rõ thực trạng thực hiện thủ tục tại đơn vị, xác định vướng mắc, xây dựng kế hoạch hành động nhằm giảm thời gian, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tại từng cấp, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo, hướng dẫn các cục hải quan địa phương tổ chức đo thời gian giải phóng hàng cấp Cục. Mục tiêu của việc đo thời gian giải phóng hàng là đánh giá thời gian trung bình làm thủ tục thông quan hàng hóa, thời gian trung bình xử lý từng khâu nghiệp vụ trong quá trình làm thủ tục thông quan hàng hóa của Cục và các Chi cục trực thuộc; Xác định các khâu nghiệp vụ, các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian thông quan của cơ quan Hải quan và đề xuất biện pháp để giảm thời gian thông quan; xác định chỉ số gốc, tạo ra các dữ liệu để so sánh, đánh giá kết quả hoạt động hải quan của đơn vị qua từng năm.

Kết quả đo thời gian trung bình giải phóng hàng là cơ sở để triển khai một loạt các giải pháp nhằm giảm thời gian thông quan như: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện thủ tục hải quan (triển khai hệ thống VNACCS/VCIS, thực hiện e-manifest, e-payment…); Tăng cường triển khai và thực hiện kết nối hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN; Nâng cao hiệu quả, giảm thời gian của hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng xuất, nhập khẩu; Đề xuất xây dựng, sửa đổi quy định pháp luật hải quan, pháp luật có liên quan nhằm đơn giản, hài hóa hóa các quy trình thủ tục XNK; Cải tổ cơ cấu, phân bổ nguồn lực để có thể sử dụng một cách tối ưu; Triển khai các biện pháp đảm bảo liêm chính hải quan, cải thiện sự minh bạch trong hoạt động hải quan; Giải quyết những khó khăn với doanh nghiệp và các cơ quan hữu quan khác tham gia vào quá trình thông quan;…

Xin ông cho biết về phạm vi, phương pháp triển khai đo thời gian giải phóng hàng hóa XNK năm 2017 có điểm gì mới so với những năm trước?

Như trên đã nói, từ năm 2016, ngoài việc triển khai đo thời gian giải phóng hàng cấp ngành, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo, hướng dẫn các cục hải quan địa phương tự tổ chức đo thời gian giải phóng hàng cấp Cục và báo cáo theo định kỳ hàng năm; trên cơ sở đó các cục hải quan tỉnh, thành phố xác định chỉ số gốc và đặt chỉ tiêu phấn đấu giảm thời gian làm thủ tục thông quan/giải phóng hàng hàng hóa xuất nhập khẩu của đơn vị theo từng năm

Cũng từ năm 2016, Tổng cục Hải quan cũng đã xây dựng một số công cụ để ghi nhận, kết xuất dữ liệu đo thời gian tự động từ các hệ thống CNTT, do đó dữ liệu đo thời gian có độ chính xác tương đối cao.

Năm 2017, Tổng cục Hải quan đã chỉnh sửa, bổ sung thêm một số chức năng trên hệ thống E-customs nhằm ghi nhận, khai thác một cách tối đa các dữ liệu đo thời gian trên các hệ thống CNTT giúp giảm bớt công việc và thời gian trong ghi nhận, truy xuất và tổng hợp dữ liệu đo thời gian giải phóng hàng, đem lại kết quả chính xác và nhanh chóng hơn.

Theo ông, để kết quả đo thời gian hàng hóa phản ánh đúng thực tế quá trình làm thủ tục hải quan, tại các đơn vị hải quan địa phương cần chú trọng những nội dung gì? Và công tác giám sát của Tổng cục Hải quan được thực hiện như thế nào?

 Để hoạt động đo thời gian đạt hiệu quả thiết thực, phản ánh đúng thực tế, hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý điều hành của đơn vị hải quan các cấp và triển khai các biện pháp giảm thời gian thông quan, cần sự nỗ lực cố gắng và hợp tác tích cực của cơ quan Hải quan các cấp và cộng đồng doanh nghiệp.

Tại các cục hải quan địa phương, lãnh đạo đơn vị (cục trưởng, chi cục trưởng) cần quan tâm, quán triệt, chỉ đạo các đơn vị thực hiện chính xác, hiệu quả hoạt động đo thời gian giải phóng hàng cấp Cục;  sử dụng  các kết quả đo một cách phù hợp và hiệu quả trong công tác kiểm soát, quản lý điều hành của đơn vị.

Các đơn vị triển khai chủ động nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn; quán triệt công chức thực hiện đúng theo hướng dẫn; phản ánh kịp thời vướng mắc để được hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời, tránh sai sót, nhầm lẫn trong quá trình triển khai, tổng hợp; phân công cán bộ chuyên trách làm công tác đo thời gian nắm vững phương pháp để triển khai đo thời gian tại đơn vị chính xác, hiệu quả.

Về phía Tổng cục Hải quan sẽ tích cực hỗ trợ Hải quan địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai đo đúng phương pháp, chính xác; hướng dẫn, giải đáp vướng mắc kịp thời cho các đơn vị trong quá trình triển khai đo. Thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình triển khai đo của các đơn vị hải quan địa phương trên hệ thống CNTT thông qua khai thác, phân tích các dữ liệu đo của các đơn vị; tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế để kiểm tra, kiểm soát và hướng dẫn về công tác triển khai đo thời gian tại một số đơn vị. Xây dựng các công cụ để thu thập, tổng hợp dữ liệu, tính toán kết quả đo thời gian một cách tự động để công tác đo được thuận lợi, dễ dàng kiểm soát, cho kết quả chính xác nhất.

Bên cạnh đó, một bộ phận không thể thiếu trong cuộc đo thời gian giải phóng hàng là cộng đồng doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp cần giám sát quá trình thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan Hải quan; tích cực phối hợp với cơ quan Hải quan trong nỗ lực chung nhằm giảm thời gian thông quan; cải thiện năng lực, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Theo baohaiquan.vn

Chia sẻ bài viết: 

Bài viết khác:

Dầu tăng mạnh dù dự trữ tại Mỹ nhảy vọt, còn xăng lên đỉnh 6 tháng

Giá dầu tăng hơn 1% sau quyết định của Ả-rập Xê-út

Citigroup: Giá dầu sẽ giữ đà tăng trong cuối năm 2018, có thể lên 90 - 100 USD/thùng

Không tính thuế đối với phế liệu của hàng sản xuất XK tiêu hủy

Thị trường ngày 17/10: Áp lực nguồn cung đẩy giá dầu tăng trở lại

Thị trường ngày 25/9: Giá dầu tăng vọt, vượt 81 USD/thùng

Giải đáp nhiều vướng mắc trong tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, tài sản vào nội địa

Nâng cấp chức năng kiểm tra tờ khai qua khu vực giám sát

Giá dầu tăng hơn 2% do ảnh hưởng từ bão

Tháng thứ 10 liên tiếp các nhà phân tích nâng dự báo giá dầu

Quy trình giải quyết miễn thuế hàng NK theo điều ước quốc tế

Dầu thô tăng giá nhờ trợ lực từ thỏa thuận Mỹ - Mexico

Cần điều kiện gì để được giảm giá trong khai trị giá hải quan?

Dầu thô tăng giá nhờ triển vọng tích cực về căng thẳng Mỹ - Trung

40 năm tái chế phế liệu đã cho "ra lò" các tập đoàn Trung Quốc tỷ đô chiếm 50% xuất khẩu nhựa thế giới, Việt Nam đang nối gót!

Muốn điều chỉnh thời gian miễn thuế phải lập danh mục hàng hóa NK

Soi mức thuế khai báo hàng nhập khẩu có xuất xứ từ các nước không được hưởng ưu đãi

Kinh tế 7 tháng đầu năm: Nhiều tín hiệu khả quan

Nguồn cung tại Mỹ giảm mạnh, dầu thô tăng giá

Đến 2020, toàn bộ thủ tục trong lĩnh vực XNK sẽ kết nối vào Cơ chế một cửa

Hướng dẫn mới nhất về quản lý phế liệu NK từ nước ngoài vào Việt Nam

Dầu Brent tăng hơn 1% trước khả năng gián đoạn nguồn cung từ Libya và Venezuela

Giá dầu thô Mỹ đạt đỉnh 3,5 năm vì căng thẳng với Iran

Thủ tục hoàn thuế thực hiện qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Thêm 13 thủ tục thuộc lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa tham gia NSW từ 1/7

Dầu WTI tăng liền 4 phiên lên cao nhất trong 2 tuần

Thị trường hàng hóa ngày 14/6: Dầu tăng, thép cây tiếp tục lên giá, khí gas tự nhiên cao nhất 4 tháng rưỡi

Giá dầu WTI tăng dù OPEC tăng sản lượng

Được khấu trừ thuế GTGT nếu không bị xử phạt về gian lận trốn thuế

Giá thép lên cao nhất kể từ tháng 3/2018

Yêu cầu chuẩn hóa quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu

Hướng dẫn chuyển mục đích sử dụng nguyên liệu sản xuất XK của DN ưu tiên

15 loại hàng hóa được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu

Hàng tạm nhập, tái xuất được lưu lại tại Việt Nam không quá 60 ngày

Giá dầu đạt đỉnh kể từ 2014 vì tình hình Venezuela

Tăng trưởng kinh tế 2018 có thể lên tới 7,02%

Những cơ hội và rủi ro của ngành thép thế giới 2018

Giá dầu cao nhất kể từ 2014, đe dọa tâm lý tiêu dùng

Dầu thô tăng giá, chênh lệch WTI và Brent lớn nhất 5 tháng

Dự trữ thép Trung Quốc giảm mạnh, biên lợi nhuận ngành thép dự báo tăng mạnh

Nghị định 59/2018/NĐ-CP: Những điểm mới về khai báo, kiểm tra hải quan

Giá dầu tăng 3%, đạt đỉnh 3,5 năm

“Điểm mặt” thách thức xuất khẩu ngành hàng chủ lực

Điều kiện để hàng XNK tại chỗ được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA

Giá sắt thép nhập khẩu tăng mạnh

Giá dầu tăng bất chấp trữ lượng dầu thô Mỹ tăng

Thay thế Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép

Giá dầu tiếp tục tăng gần 1%

Giá dầu châu Á ngày 19/4 vọt lên mức 'đỉnh' của hơn ba năm

Áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa XNK tại chỗ

Giá dầu tiếp tục tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị leo thang

Cụ thể hóa quy định về kiểm tra xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Giá dầu tăng trở lại do số lượng giàn khoan Mỹ giảm

Hơn 26.600 C/O mẫu D điện tử được thực hiện trên Cơ chế một cửa ASEAN

Xử lý hàng tạm nhập trong kho hàng miễn thuế hết thời hạn lưu giữ

Dầu leo dốc gần 6% trong tuần tăng mạnh nhất trong 8 tháng

Giá dầu đầu tuần phục hồi mạnh 2%

Giá thép không ngừng tăng sau Tết

Giá dầu tăng, đạt đỉnh 3 tuần

Nguyên liệu thô tăng giá kéo giá thép tiếp tục tăng

Gỡ vướng xử lý tiền thuế nộp thừa

Giá dầu Brent tăng mạnh vượt ngưỡng 71 USD

Dự báo ngành thép tăng trưởng 20 - 22% trong năm 2018

Giá dầu nối tiếp đà tăng do thị trường lạc quan về triển vọng nhu cầu dầu

Năm 2018, ngành Hải quan đẩy mạnh đổi mới quản lý nguồn nhân lực

Giá dầu cuối tuần tiếp tục tăng

Giá dầu tăng mạnh, dần tiến tới ngưỡng 70 USD/thùng

Giá thép tăng trở lại do tín hiệu tăng cường thắt chặt sản lượng của chính phủ Trung Quốc

Thay đổi công tác quản lý trị giá hải quan trong năm 2018

Số lượng giàn khoan Mỹ giảm, giá dầu thô đầu tuần tiếp tục tăng

Khai báo C/O mẫu D điện tử qua một cửa ASEAN như thế nào?

Rút ngắn thời gian kiểm tra chuyên ngành: Hải quan nỗ lực và chủ động kết nối

Giá thép tăng gần 50% trong năm 2017

Giá dầu tăng lên ngưỡng cao nhất trong 2,5 năm

Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục khai thuế

Chính phủ ra quy định mới về thuế VAT

Giá dầu tăng nhẹ trước kỳ công bố số liệu tồn kho Mỹ

Hàng NK để sản xuất XK bị tiêu hủy phải kê khai nộp thuế NK

Giá dầu thô tăng hơn 1%

Sản phẩm nhựa nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc chiếm trên 65% tổng kim ngạch

Hàng nghìn mặt hàng sẽ áp dụng biểu thuế xuất thông thường mới

Hải quan giám sát chặt mặt hàng thép

XNK cuối năm tăng cao, Tổng cục Hải quan yêu cầu giải quyết thủ tục nhanh

Giá thép tại Thượng Hải đạt đỉnh 6 tuần nhờ triển vọng 2018

DN ưu tiên được hưởng thời hạn nộp thuế ưu tiên với các loại thuế liên quan đến XNK

Giá thép tăng phiên thứ 3 liên tiếp

Giá dầu lên cao nhất trong 2 năm rưỡi

Thêm 6 ngân hàng tham gia đề án nộp thuế điện tử 24/7

Sản lượng ống thép 10 tháng 2017 tăng gần 18% so với cùng kỳ

Giá dầu trên đà tăng trong tuần thứ 5 liên tiếp do bất ổn ở Ả-rập Saudi

Giá dầu tăng mạnh hơn 3% do bất ổn tại khu vực Trung Đông

Tổng quan tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu thép 9 tháng 2017

Giá dầu thô tăng 3 ngày liên tiếp do triển vọng nhu cầu dầu 2018 tích cực

Dầu tăng nhẹ trước những gợi ý của OPEC về thỏa thuận cắt giảm sản lượng

Thay đổi thói quen sử dụng nhựa của người dân

Giá dầu sắp trở lại thời hoàng kim?

Bãi bỏ nhiều thủ tục quản lý chất lượng thép

Phải có lý do chính đáng mới được thay đổi loại hình từ nhập khẩu sang quá cảnh

Sản lượng thép thế giới tháng 8 tiếp tục giữ đà tăng trưởng 6,3%

Triển vọng giá dầu: Thị trường theo dõi tình hình khai thác dầu thô Mỹ

Giá thép tăng cao kỷ lục

Giá dầu tăng khi Mỹ tăng cường nhập dầu thô

Các nhà máy thép Trung Quốc chạy đua tăng sản lượng do giá tăng mạnh

Quản lý thế nào khi doanh nghiệp đổi địa bàn làm thủ tục hải quan?

Chuyển đổi loại hình NK phải chỉnh cả thời hạn nộp thuế

Giá dầu tăng mạnh sau khi báo cáo của IEA được công bố

Giá dầu thô tăng sau khi Ả-rập Saudi bàn về khả năng kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác

Thời điểm nộp chứng từ xuất xứ không phụ thuộc vào thông báo kết quả phân loại hàng hóa

Giá dầu tăng do trữ lượng dầu thô Mỹ giảm 8 tuần liên tiếp

Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng lên 12%

KHAI TRƯƠNG NHÀ MÁY HCD

Hướng dẫn xử lý thuế hàng hóa XNK quá hạn 356 ngày

Sau đợt "bão giá" thép, giá hàng loạt kim loại khác liên tục lập đỉnh

Giá dầu lên cao nhất trong 2 tháng trở lại đây

DN có thể ghi nhãn và chịu trách nhiệm khai báo theo hợp đồng mua bán

Triển vọng giá dầu: Thị trường theo dõi sát sao trữ lượng và sản lượng dầu thô Mỹ

Giá dầu tiếp tục đà tăng lên mức kỷ lục gần 2 tháng

Năm 2017 tăng trưởng ngành thép 12% hoàn toàn khả quan

Giá dầu quay đầu tăng mạnh sau cam kết của Ả-rập Saudi

Triển vọng giá dầu: Cuộc họp OPEC cận kề, nhà đầu tư lo lắng sản lượng của OPEC sẽ tăng

Giá dầu "tăng tốc" do trữ lượng dầu thô Mỹ giảm mạnh

Hàng hóa XNK tại chỗ vẫn được hưởng thuế suất ưu đãi

Trung Quốc giảm xuất khẩu thép, thương lái nước ngoài dè dặt

Dầu tăng liền 3 phiên lên cao nhất từ đầu tháng 7

Nguyên liệu NK sản xuất hàng hóa, đã thực XK có được hoàn thuế?

Trung Quốc bắt đầu đợt càn quét nhà máy thép kém chất lượng, thị trường thép sẽ tái cân bằng?

Giá dầu quay đầu tăng sau phiên lao dốc cuối tuần trước

Tạo bước đột phá mới trong giám sát hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không

Giá dầu tiếp tục tăng mạnh

Luật Thuế XK, NK cần được hướng dẫn cụ thể hơn

Hàng tái nhập không phải nộp thuế trong thời hạn tái chế

Giá dầu thô quay đầu tăng

Hoàn thuế Giá trị gia tăng điện tử: Bước tiến mới hướng tới minh bạch của ngành Thuế

Phế liệu dư thừa được miễn thuế NK khi tiêu thụ vào nội địa

242 thủ tục hành chính/chính sách quản lý đối với hàng hóa XNK

Mỹ Latinh gia tăng nhập khẩu thép từ Trung Quốc

Bổ sung nhiều dòng hàng mới vào Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam 2017

Gần 50% lượng thép nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc

Ngành thép sẽ có sự phân hóa

Mỹ chấm dứt một phần rà soát thuế chống bán phá giá sản phẩm đinh thép Việt Nam

Giá thép nhập khẩu tăng hơn 50%

Triển vọng giá dầu tuần này: Thị trường lo lắng trữ lượng dầu đá phiến của Mỹ

“Nâng cấp” nộp thuế điện tử: Doanh nghiệp được lựa chọn thời gian, hình thức, địa điểm nộp tiền thuế

Không được hoàn trả thuế tự vệ nếu không trực tiếp NK thép

Gỡ vướng cho doanh nghiệp về ưu đãi, ân hạn thuế

Sản lượng thép Trung Quốc liên tục phá kỷ lục

Từ 1-7, kinh doanh miễn thuế phải có phần mềm kết nối với hải quan

Thủ tục NK phế liệu vướng do văn bản chưa rõ ràng

Giá dầu bật tăng sau cuộc khủng hoảng ngoại giao trong thế giới Ả Rập

Nguyên liệu NK đã nộp thuế khi chuyển mục đích sử dụng sẽ được hoàn thuế

OPEC, các nhà sản xuất ngoài OPEC cam kết cắt giảm tồn kho xuống mức trung bình 5 năm

Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Paris, giá dầu về đáy gần 1 tháng

Nguy cơ tạo sức ép cạnh tranh nếu để Trung Quốc đầu tư sản xuất thép

Thông tin thị trường thép Trung Quốc tuần tới ngày 29/5/2017

Các nhà đầu cơ gia tăng đặt cược vào giá dầu sau quyết định của OPEC

Mở rộng thu thập thông tin đến doanh nghiệp vận tải, kho bãi

Doanh nghiệp Mỹ và nước ngoài "khẩu chiến" về việc bảo hộ thép

Nắm bắt vướng mắc về danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

OPEC có cần dầu đạt giá 80 USD/thùng không?

Gỡ vướng về báo cáo quyết toán, vật tư dư thừa, kho ngoại quan

Giá dầu tiếp tục tăng trước thềm cuộc họp OPEC

Giá thép cao nhất 2 tháng do Trung Quốc tăng cường chiến dịch bảo vệ môi trường

Tính phụ phí CIC tính vào trị giá hàng NK

Giá dầu nối tiếp đà tăng

Không miễn thuế XK đối với hàng hóa sản xuất từ nguyên liệu NK

Dầu vọt hơn 2% lên đỉnh 2 tuần sau tuyên bố chung của Ả-rập Xê-út và Nga

DN nên lưu trữ hồ sơ phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra sau thông quan

Xử lý nhiều vướng mắc về thuế khi sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC

Không trực tiếp NK, ủy thác NK không được gia hạn nộp thuế GTGT

Hàng NK để góp vốn không phải nộp thuế GTGT

Hoàn thiện pháp lý để mở rộng kết nối Hải quan với doanh nghiệp kho, bãi, cảng

Đồng USD tăng kéo giá dầu thô giảm

Dầu khởi sắc trước khả năng OPEC kéo dài thỏa thuận cắt giảm đến năm 2018

Thị trường PVC nội địa Trung Quốc dừng giảm giá

Dầu WTI bất chợt rớt mốc 47 USD xuống thấp nhất kể từ cuối tháng 11/2016

Dầu sụt hơn 2% và rớt mốc 48 USD/thùng lần đầu tiên trong hơn 1 tháng

Phải làm gì khi mất tờ khai hải quan?

Giá dầu Brent và dầu thô Mỹ biến động trái chiều

Ngành sản xuất thép Trung Quốc đã bước vào giai đoạn bão hòa

Chuyên môn hóa công tác kiểm định trong tình hình mới

Sẽ không có thông tư hướng dẫn Luật Thuế XK, thuế NK

Các tổng đại lý xăng dầu tiếp tục có lãi lớn

Bộ Công Thương: Điện chưa tăng, xăng chưa giảm

Giá xăng thế giới hạ nhiệt

Nhập siêu giảm mạnh chưa hẳn đã vui

Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD

Headquarter Trụ sở: Số 122B, phố Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương
Office Văn phòng điều hành: Lô F6-F7 KĐT mới Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
Factory Nhà máy: Khu công nghiệp Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Call Tel: 0222. 3903666- Fax: 0222.3903596
Email Email: info@hcdgroup.com.vn
Web Website: www.hcdgroup.com.vn - www.hcdgroup.vn - www.hcd-invest.com.vn

Warehouse Trung tâm kho vận:
Kho vận 1: TT Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Kho vận 2: Khu công nghiệp Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Đang trực tuyến: 133
Hôm nay: 251
Hôm qua: 1,263
Tất cả: 1,086,320