Quyết nghị thông qua kế hoạch thoái vốn tại công ty liên kết

  Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD về việc thông qua kế hoạch thoái vốn tại công ty liên kết - Công ty cổ phần Nhựa Trường An. Tổng cổ phần chuyển nhượng 4.500.000 cổ phần (tương đương 45.000.000.000 đồng). Giá trị chuyển nhượng không thấp hơn 14.000đ/cổ phần. 
  Mục đích bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗ nhựa ngoài trời cao cấp HCD, quy mô 1,6ha tại lô đất XL3, KCN Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.


Mô hình nhà máy sản xuất gỗ nhựa ngoài trời cao cấp HCD
HĐQT thống nhất : Thoái toàn bộ vốn Công ty CP đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD đã đầu tư vào công ty liên kết - Công ty CP Nhựa Trường An. 

HĐQT thống nhất ủy quyền và giao cho Tổng Giám Đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành đàm phán, thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty và đảm bảo lợi ích của Công ty. 

Chi tiết Quyết nghị vui lòng xem tại đây.
Chia sẻ bài viết: 

Tags:
hotline Zalo HCD Group Facebook HCD Group Youtube HCD Group