Thông báo HCD

CBTT nghị quyết HĐQT về việc chốt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2023

CBTT nghị quyết HĐQT về việc chốt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2023 (2/27/2023)

CBTT nghị quyết HĐQT về việc chốt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2023 Xem chi tiết
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI NIÊM YẾT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI NIÊM YẾT (3/23/2022)

 Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD Công bố thông tin tới  Xem chi tiết
Công ty CP Đầu tư SX và TM HCD nhận giấy đăng ký chứng khoán số 53/2016/GCNCP-VSD-2

Công ty CP Đầu tư SX và TM HCD nhận giấy đăng ký chứng khoán số 53/2016/GCNCP-VSD-2 (3/16/2022)

 Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD Công bố: Ngày 15/03/2022, Công ty đã nhận Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 53/2016/GCNCP-VSD-2 ngày 11/03/2022 của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

Tải tài liệu tại đây Xem chi tiết
Chia sẻ bài viết: 

hotline Zalo HCD Group Facebook HCD Group Youtube HCD Group