Thông báo HCD

CBTT nghị quyết HĐQT về việc chốt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2023

CBTT nghị quyết HĐQT về việc chốt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2023 (2/27/2023)

CBTT nghị quyết HĐQT về việc chốt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2023 Xem chi tiết
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI NIÊM YẾT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI NIÊM YẾT (3/23/2022)

 Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD Công bố thông tin tới  Xem chi tiết
Công ty CP Đầu tư SX và TM HCD nhận giấy đăng ký chứng khoán số 53/2016/GCNCP-VSD-2

Công ty CP Đầu tư SX và TM HCD nhận giấy đăng ký chứng khoán số 53/2016/GCNCP-VSD-2 (3/16/2022)

 Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD Công bố: Ngày 15/03/2022, Công ty đã nhận Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 53/2016/GCNCP-VSD-2 ngày 11/03/2022 của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

Tải tài liệu tại đây Xem chi tiết
CBTT Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

CBTT Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (3/4/2022)

 Công ty Cổ phần Đầu Tư Sản Xuất và Thương Mại HCD trân trọng công bố về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Xem chi tiết
Quyết nghị thông qua kế hoạch thoái vốn tại công ty liên kết

Quyết nghị thông qua kế hoạch thoái vốn tại công ty liên kết (2/8/2022)

  Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD về việc thông qua kế hoạch thoái vốn tại công ty liên kết - Công ty cổ phần Nhựa Trường An. Tổng cổ phần chuyển nhượng 4.500.000 cổ phần (tương đương 45.000.000.000 đồng). Giá trị chuyển nhượng không thấp hơn 14.000đ/cổ phần. 
Xem chi tiết
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (1/14/2022)

 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán do Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD phát hành. 

Chi tiết thông báo vui lòng xem tại đây Xem chi tiết
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức và phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức và phát hành cổ phiếu trả cổ tức. (1/6/2022)

HCD –INVESTPRO: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức và phát hành Cổ phiếu trả cổ tức.

Xem chi tiết
Nghị Quyết HĐQT thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Nghị Quyết HĐQT thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức (12/22/2021)

HCD –INVESTPRO: Nghị quyết HĐQT thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và 2019 Xem chi tiết
Chia sẻ bài viết: 

hotline Zalo HCD Group Facebook HCD Group Youtube HCD Group