Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi của HCD Group
Với quan điểm luôn phát triển bền vững và không ngừng hoàn thiện nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; gắn việc phát triển doanh nghiệp với bảo vệ môi trường và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. HCD luôn nhất quán hành động theo các giá trị cốt lõi của mình, đó là:
 

HCD bảo vệ chữ TÍN như bảo vệ danh dự của chính mình; Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết.

HCD đặt chữ TÂM làm nền tảng; Luôn thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức; Lấy khách hàng làm trung tâm.

HCD coi SÁNG TẠO là sức sống, là đòn bẩy phát triển; Đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm; Chủ trương xây dựng một mô hình “ Doanh nghiệp sáng tạo mở”.

HCD đặt tôn chỉ TỐC ĐỘ, hiệu quả trong từng hành động; Thực hành “quyết định nhanh – đầu tư nhanh - triển khai nhanh - bán hàng nhanh - thay đổi và thích ứng nhanh…”

HCD đặt mục tiêu: Con người TINH HOA - Sản phẩm/Dịch vụ tinh hoa - Cuộc sống tinh hoa - Xã hội tinh hoa.

HCD xây dựng các mối quan hệ với tinh thần NHÂN VĂN; coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất; Tạo dựng “Nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết.
Chia sẻ bài viết: 

Tags:
hotline Zalo HCD Group Facebook HCD Group Youtube HCD Group