Thông Tin Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ

 
Ngày 22 tháng 06 năm 2022 cá nhân là người nội bộ đã đăng ký Mua vào cổ phiếu mã HCD cụ thể như sau:
 
Ông Vũ Trọng Huân - Phó Tổng Giám Đốc:
 
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.500.000 cổ phiếu
 
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.500.000 cổ phiếu, tỷ lệ 4.75%.
 
*Cá nhân trên đăng ký thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 04/07/ 2022 đến ngày 02/08/2022
*Mục đích thực hiện giao dịch: Nâng tỷ lệ sở hữu
*Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên sàn theo quy định của pháp luật
 
Quý Cổ Đông, Nhà Đầu Tư vui lòng tải xuống tài liệu chi tiết: Tại Đây
Chia sẻ bài viết: 

Tags:
hotline Zalo HCD Group Facebook HCD Group Youtube HCD Group